Actief Taal Partner

Vragen van kinderopvang en onderwijs zijn dikwijls: "Hoe kunnen we de kansen voor kinderen vergroten? Hoe bouwen we een brug tussen school en thuis? Hoe verleiden we ouders tot het voeren van dagelijkse gesprekken met hun kind over wat op school aan de orde is? Hoe betrekken we ouders bij het leerproces?"

Een Actief Taal Partner geeft antwoord op die vragen door:

(1) Aantrekkelijke thema-activiteiten te organiseren voor ouders en kinderen samen. Daarmee krijgen ouders een handelingsmodel aangeboden. De bijeenkomst laat zien en ervaren hoe je als ouder actief bezig kan zijn met taal.

(2) Ouders bewust te maken van het belang van rijk en gevarieerd taalaanbod bij wat ze samen dagelijks met hun kind doen. Dit gebeurt in aansluiting op de activiteit met behulp van een themafilm. Wat te zien is in de film is inhoudelijk gerelateerd aan deze activiteit.

(3) Gebruik te maken van de methode TOLK voor taalontwikkeling! en daarbij zichzelf als belangrijkste instrument in te zetten.

Actief Taal Partner worden?

Actief Taal Partner in de eigen organisatie

Ben jij die bevlogen professional, die verbinder in jouw organisatie die echt werk maakt van het versterken van de driehoek ouders-kind-professional?! Word dan Actief Taal Partner, organiseer ouderbijeenkomsten op de locatie waar je werkt en maak daarbij gebruik van TOLK voor taalontwikkeling!

Actief Ouderschap organiseert regelmatig trainingen voor mensen in de praktijk die samen met andere enthousiastelingen zichzelf willen bekwamen en hun ervaringen willen delen.

Heb je nog geen inlogcode voor TOLK voor taalontwikkeling!? Vraag deze dan aan via de website van TOLK3. Je ontvangt dan een gebruikersnaam en inlogcode waar jouw organisatie gratis gebruik van kan maken.

 ...meer weten?

Actief Taal Partner namens Actief Ouderschap

Logopedisten en taalspecialisten kunnen Actief Taal Partner namens Actief Ouderschap worden. Zij worden dan ingezet door Actief Ouderschap op locaties in hun eigen woonregio. Als taalexpert sluiten zij een overeenkomst met Actief Ouderschap voor de duur van hun inzet als Actief Taal Partner. Zij worden geschoold en ondersteund in de uitvoering van hun taken. Zij werken met de methode TOLK voor taalontwikkeling!

Actief Taal Partners namens Actief Ouderschap bieden met hun specialistische kennis een unieke ondersteuning voor de uitvoering van deze onderdelen. Zij voegen linguïstische expertise toe aan de pedagogische deskundigheid van professionals in opvang en onderwijs. Daarnaast kunnen zij het team ondersteunen in het gesprekken voeren met ouders.

 ...meer weten?