Missie

Schoolsucces en sociaal emotionele ontplooiing voor alle kinderen.

Visie

Een voldoende taalontwikkeling is voorwaarde voor schoolsucces en sociale ontplooiing. Kinderen bouwen in het gesprek van alledag een set taal- en denkstrategieën op die hun taalontwikkeling ondersteunen. Op jonge leeftijd wordt als het ware een ‘taal-zoekmachine’ gevormd. Daarmee ontdekken ze hoe je gedachten onder woorden kunt brengen. Echter voor het ontwikkelen van hun zoekmachine hebben kinderen rijk- en gevarieerd taalaanbod nodig. Het gaat om gesprekken waarin afwisselend sprake is van Taal aanbieden, Overnemen wat het kind zegt en goed terug geven, Luisteren en Kijken. Niet alle ouders zijn even praatgraag, maar als ouders zich bewust zijn van het belang van veel en op een goede manier gesprekjes voeren met hun kind, dan zijn ze ertoe bereid.

Ontstaan in de praktijk

De ideeën voor de methode komen voort uit de praktijk van taalstimulering. Bij de begeleiding van taalzwakke kinderen vormen ouders de sleutel tot succes. Zij kunnen immers de hele dag met hun kind gesprekjes voeren. Met goed taalaanbod ontdekken kinderen hoe iets heet en hoe je gedachten onder woorden brengt. Voor het proces van taalverwerving is het belangrijk dat ouders afwisselend praten, zingen, voorlezen, gesprekjes voeren, rijmen, vertellen, vragen stellen, en zo meer. Daarmee bevorderen ze de communicatieve vaardigheden, klankvorming, woordenschat, zinsbouw en het taal-denken. Door het aanbieden van taal waar je ‘even met je kind voor gaat zitten’, ontstaat bovendien een intiem moment. Praten, zingen en vertellen kan in elke taal. Taal wordt plezier.