TOLK intensiveert het taalaanbod thuis

TOLK versterkt ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering. De methode richt zich op ouders van kinderen (0 en 11 jaar) van multiculturele achtergrond. Doel is schoolsucces en ontplooiing.

 ...meer weten?

De naam TOLK, daar draait het om

Taal aanbieden, Overnemen van wat het kind zegt en goed teruggeven, Luisteren, Kijken. TOLK suggereert vertalen van de gedachten van het kind in woorden. De klankverwantschap met het Engelse woord ‘to talk’ verwijst naar ‘praten met je kind’.

 ...meer weten?

Waarom zou ik TOLK gebruiken?

Het onderwijs wordt afgerekend op leerresultaten. Uit onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat programma’s voor taalontwikkeling op school onvoldoende opleveren. We weten dat kinderen van betrokken ouders beter presteren. Dat komt omdat taal en denken zich ontwikkelen in het gesprek van alledag. Met TOLK wordt de effectieve manier van communiceren van hoger opgeleide ouders toegankelijk voor alle ouders. Dat voorkomt schooluitval en laaggeletterdheid.

 ...meer weten?

Methode

TOLK is een gestandaardiseerde vorm van Video Interactie Begeleiding (VIB). De coachende werkwijze versterkt de krachten van ouders (empowerment) en bevordert toepassen van het beoogde in het dagelijks leven. TOLK sluit aan bij wat ouders kennen (hun leefwereld), wat ouders kunnen (praten in je moedertaal dat kan iedereen), en waartoe ze bereid zijn (iets wat past bij de cultuur en agenda). Logopedisten geven met TOLK voor taaltherapie! invulling aan communicatieve taaltherapie.

 ...meer weten?

TOLK Actueel

NIEUW

Nieuwe uitgave TOLK

Alle losse uitgaven van TOLK zijn geïntegreerd tot één geheel.
De methode is zowel digitaal als analoog (3 boekjes) beschikbaar.
Er zijn 8 themafilms toegevoegd aan de werkwijze met de focus op denk-stimulerende gesprekken.
Het palet van talen en culturen is uitgebreid.
...meer weten? »

20 januari 2017: Logopedisten en taalspecialisten zijn van harte uitgenodigd voor de lancering van Actief Taal Partner in Nijkerk. Zij zijn welkom om kennis te maken met de nieuwe formule om ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering in het onderwijs vorm te geven. Als taalexpert gaat de Actief Taal Partner, op locatie, actieve ondersteuning bieden aan VVE en basisonderwijs. Zo kunnen zij linguïstische expertise toevoegen aan de eigen pedagogische deskundigheid van het onderwijs. Ook Actief Taal Partner worden? Kom naar de lancering.
...save the date! »

Inhoud

Films, met hoofdrolspelers van diverse culturele achtergrond, vormen een anker om met ouders in gesprek te komen over hoe zij thuis de taal van hun kind kunnen stimuleren. Kijkvragen sturen de aandacht. Activiteiten voor gezamenlijke bijeenkomsten met ouders en kinderen illustreren het thema. Films en activiteiten enthousiasmeren ouders om aan de slag te gaan met taal. Suggesties voor thuis en reminders verduurzamen het effect zonder dat er sprake is van oefenen.

TOLK voor taalontwikkeling! is te gebruiken voor preventie van taalachterstand en vroege interventie bij taalleerproblemen. Gebruikers zijn professionals in kinderopvang, basisonderwijs, (preventieve)gezondheidszorg en maatschappelijke emancipatie.

TOLK voor taaltherapie! is in te zetten voor therapeutische aanpak van taalstoornissen (TOS). Gebruikers zijn logopedisten en taalspecialisten.

 ...meer weten?

Wat koop ik?

Het product bestaat uit een papieren uitgave evenals een digitale versie. Bij aanschaf ontvangt u een set boekjes met DVD’s en een inlogcode.

 ...bestellen?

Ondersteuning afnemers

Gebruikers ondersteunen wij met scholing in de vorm van workshops en studiedagen.

 ...meer weten?

Wij ondersteunen gebruikers ook met de inzet van Actief Taal Partner. Een Actief Taal Partner is een expert in het vormgeven taalstimulering en ouderbetrokkenheid met TOLK voor taalontwikkeling! Hij biedt ondersteuning op locatie bij de uitvoering van TOLK bijeenkomsten. De duur en aard van de inzet is op maat toegesneden voor de aanvrager.

 ...meer weten?

Pluspunten

 • flexibel inzetbaar

  flexibel inzetbaar

  voor versterking van de opvoedkwaliteiten van ouders van diverse culturele achtergrond.

 • gebruiksvriendelijk

  gebruiksvriendelijk

  omdat het zich voegt naar de wensen van de aanbieder.

 • weinig voorbereidingstijd

  weinig voorbereidingstijd

  omdat activiteiten, kijkvragen, suggesties voor ouders en digitale reminders zijn ingebouwd in het digitale systeem.

 • eenvoudig over te brengen

  eenvoudig over te brengen

  omdat het aansluit bij de eigen krachten van ouders.

 • versterkt ouderparticipatie

  versterkt ouderparticipatie

  met leuke activiteiten voor ouders en kinderen.

 • effectief in de praktijk

  effectief in de praktijk

  omdat ouders bewuster gaan praten tegen hun kinderen.

 ...meer weten?

Als ouders met hun kinderen samen praten, zingen, rijmen en vertellen…
Ja, dan groeit de taal en volgt schoolsucces.