Informatieve film: deze film maakt geen deel uit van de methode.
Wat is TOLK?

TOLK is een methode voor taalstimulering.
Het wil taalachterstand van kinderen (0 tot 10 jaar) voorkomen of verhelpen.
Doel is schoolsucces en een goede sociaal-emotionele ontplooiing.
De werkwijze sluit aan bij het natuurlijke proces van taalontwikkeling.
TOLK activeert ouders, en al diegenen die de rol van de ouder tijdelijk overnemen, op rijke en gevarieerde manier taal aan te bieden.
Het maakt gebruik van film, kijkvragen en reminders.
De werkwijze berust op de principes van video interactie training.


Click here for the English version of our homepage.TOLK Actueel


Nieuw: TOLK stimuleert taal én denken

...lees het projectplan »


 

Hillary Clinton maakt TOLK voor taalontwikkeling! evidence-based!

Hillary Clinton maakt TOLK voor taalontwikkeling! evidence-based.
...bekijk de video! »

 

Studiedagen

U kunt zich aanmelden en ook zelf een studiedag of workshop aanvragen.
...meer weten? »
Drie delen

I De films van TOLK 1 praten met je kind! gaan over de maandthema’s van het peuter- en kleuteronderwijs.
Ze versterken vooral het rijke taalaanbod.
Rijk wil zeggen uitvoerig praten over alles wat er samen dagelijks te beleven valt. De uitgave bestaat uit een DVD, handleiding met kijkvragen en reminders in de vorm van stickers en posters.

lees meer »

II De films van TOLK 2 vertel het aan je kind! gaan over zingen, rijmen, voorlezen en verhalen vertellen.
Deze films bevorderen vooral het gevarieerde taalaanbod.
Gevarieerd wil zeggen dat een onderwerp terugkomt in een liedje, rijmpje, verhaaltje, boekje of spelletje. De uitgave bestaat uit een DVD en handleiding met kijkvragen.

lees meer »

III Voor TOLK 3 betrek ouders bij taaltherapie! zijn de films van de eerste twee edities opgedeeld in korte fragmenten.
Deze digitale uitgave is bedoeld voor logopedische taaltherapie.
Therapiedoelen zijn: communicatieve vaardigheden, woordenschat, zinsbouw en taaldenken.
Het bevordert generalisatie van het geleerde in de logopedische sessie naar gebruik in het dagelijks leven.

lees meer »

TOLK 1, 2 en 3
Hoe werkt TOLK?

Aan de hand van films en kijkvragen kunnen intermediairs met ouders in gesprek gaan over hoe zij op effectieve manier kunnen praten bij alles wat zij dagelijks samen met hun kind doen. TOLK bouwt een brug tussen school en thuis. Bij de filmfragmenten van TOLK 3 zijn bovendien kindgerichte activiteiten geformuleerd. Films en activiteiten dienen als model om ouders te enthousiasmeren thuis aan de slag te gaan. Met kijkvragen sturen TOLK-intermediairs de aandacht. Door beantwoording van de vragen verwoorden ouders zelf wat belangrijk is. De methode maakt gebruik van reminders. Het betreft posters voor op school en geheugenstickers voor thuis. TOLK 3 werkt met digitale reminders. De reminders maken oefenen overbodig.

lees meer »

Gebruiksmogelijkheden TOLK

TOLK 1 en TOLK 2 zijn in te zetten voor ouderbijeenkomsten binnen het primair onderwijs, de VVE, kinderopvang, (preventieve) gezondheidszorg , jeugdzorg, en instellingen voor maatschappelijke emancipatie. Intermediairs kunnen de methode gebruiken voor groepsbijeenkomsten evenals individuele sessies. Certificering is niet nodig. TOLK is ook geschikt om te verwerken in curricula van opleidingen tot professional in de genoemde werkvelden. Te denken valt aan HBO opleidingen en beroepsonderwijs binnen ROC’s. TOLK 3 is bestemd voor de individuele logopedische sessie om therapiedoelgericht met zowel de ouder als het kind te werken.

lees meer »


Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren, Kijken


TOLK Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren, Kijken

De naam TOLK vormt de sleutel tot de methode. TOLK staat voor Taal aanbieden, Overnemen van wat het kind zegt en goed terug geven, Luisteren en Kijken. De naam heeft ook het Engelse woord ‘to talk’ in zich en verwijst daarmee naar ‘praten met je kind’. TOLK suggereert bovendien vertalen. Vertalen van de gedachten van het kind in woorden. In de films wordt de betekenis van de letters duidelijk gemaakt. Met icoontjes wordt geattendeerd op momenten waar sprake is van taal aanbieden, overnemen en goed terug geven, luisteren en kijken. Aan de naam TOLK denken moet voor ouders voldoende zijn om zich te herinneren wat wordt bedoeld. De posters voor op school en de reminders voor thuis willen het ‘eraan denken’ in het dagelijks leven intensiveren.

Spraakmakend

Regelmatig onze Spraakmakend mailing ontvangen? Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden!

 1. *
Waarom zou ik TOLK gebruiken!

Eén op de vijf kinderen stroomt het basisonderwijs in met een taalachterstand. Het gaat om 200.000 tot 250.000 kinderen in Nederland. Taalachterstand ontstaat dikwijls door onvoldoende blootstelling aan rijk en gevarieerd taalaanbod thuis. Van een eenmaal opgelopen taalachterstand hebben kinderen bij hun algehele ontplooiing langdurig last. Het leidt tot onderwijsachterstand, schooluitval en laaggeletterdheid. Voorkomen is daarom beter dan genezen. Preventie en behandeling van taalachterstand is goed mogelijk als ouders veel en op een goede manier praten over alles wat zij dagelijks samen met hun kind doen.
TOLK 3 betrek ouders bij taaltherapie! geeft invulling aan communicatieve taaltherapie. Het bevordert generalisatie van het geleerde in de therapiesessie naar gebruik in het dagelijks leven.

Foto uit TOLK 2 vertel het aan je kind!


PLUSPUNTEN TOLK
 • flexibel inzetbaar

  flexibel inzetbaar

  als het gaat om versterking van de opvoedkwaliteiten van ouders.

 • gebruiksvriendelijk

  gebruiksvriendelijk

  omdat de methode op elk gewenst moment kan worden toegevoegd aan het eigen programma van de intermediair.

 • weinig voorbereidingstijd

  weinig voorbereidingstijd

  omdat kijkvragen en suggesties voor ouders zijn opgenomen in de handleiding.

 • eenvoudig over te brengen

  eenvoudig over te brengen

  omdat de methode aansluit bij het dagelijks leven van ouders en bij het natuurlijke proces van taalontwikkeling.

 • geen certificering

  geen certificering

  de methode is direct te gebruiken: training en certificering zijn niet noodzakelijk.

 •