Studiedag


TOLK voor taaltherapie!

voor logopedisten en taalspecialisten

Tijdens de studiedag wordt ingezoomd op de leefwereld van ouders en op interculturele verschillen als het gaat om opvoeden en taalstimulering. De vraag is hoe krijg je ouders, ondanks allerlei ‘weerstand’ of ‘belemmeringen’ zover dat ze zich actief betrokken voelen bij de taaltherapie van hun kind. Hoe kun je TOLK daarvoor gebruiken? Deze kennis is uiteraard ook goed in te zetten bij de ondersteuning van andere professionals die te maken hebben met taalstoornissen. Denk aan het coachen van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz. Wil jij TOLK doelgericht gebruiken voor taaltherapie? Wil jij Actief Taal Partner worden? Meld je aan voor deze studiedag (zie agenda). De studiedag kan ook op locatie worden gegeven.

Eindtermen: Deelnemers zijn in staat de methode effectief in te zetten voor directe en indirecte therapie aan kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS).

Waar: Zie agenda. Deze studiedag geven wij ook in company op de locatie van de aanvrager.

Groepsgrootte: 10 tot 15 personen.

Accreditatie: 12 punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Prijs: € 395,00 per deelnemer, inclusief abonnement TOLK voor taaltherapie! voor 2 jaar.

In company training: Vraag een offerte aan.

...bekijk de agenda »

Training


TOLK voor taalontwikkeling!

voor professionals die met ouders en kinderen werken

Met TOLK voor taalontwikkeling! kunnen professionals die met ouders en kinderen werken gemakkelijk inhoud geven aan partnerschap met ouders binnen bijvoorbeeld de kinderopvang en het onderwijs. Tijdens de training krijg je inzicht in de mogelijkheden van TOLK voor taalontwikkeling! In de training worden de basisprincipes van partnerschap met ouders belicht en wordt vooral aandacht besteed aan jouw rol als organisator en gespreksleider. TOLK helpt bij het in gesprek gaan over taalontwikkeling en jij bent daarin de sleutel tot het succes!

Eindtermen: Deelnemers zijn in staat met TOLK voor taalontwikkeling! aan de slag te gaan en zijn zich bewust van hun verbindende rol.

Waar: Zie agenda. Deze training geven wij ook in company op de locatie van de aanvrager.

Groepsgrootte: 10 tot 15 personen.

Duur: Halve dag.

Studiebelasting: 3,5 uur (inclusief voorbereiding).

Prijs: €165,00 per deelnemer.

In company training: Vraag een offerte aan.

...bekijk de agenda »