Flexibel inzetbaar

De methode is flexibel in te zetten zowel voor individuele sessies of groepsbijeenkomsten. Films en activiteiten kunnen worden aangeboden in serie, als totaalaanbod, maar ook per thema, als los onderdeel van het eigen onderwijs- of therapieprogramma. De werkwijze kan met en zonder activiteiten worden uitgevoerd.

Gebruiksvriendelijk

De methode kan gehanteerd worden als kant en klare aanpak, maar voegt zich, naar eigen inzicht en pedagogische visie, gemakkelijk naar andere programma’s. Zo kunnen de activiteiten volledig of ten dele worden uitgevoerd afhankelijk van de beschikbare tijd. Er kunnen meer of minder kijkvragen worden gesteld. Gekozen kan worden voor de methode-suggesties maar ook voor ideeën die ouders zelf hebben aangedragen. Reminders zijn een aanrader, maar niet verplicht te versturen. Het is mogelijk een Vlaamse voice-over te gebruiken voor de films.

Weinig voorbereidingstijd

TOLK kent een digitale- als papierenversie met toegankelijke instructies. In de digitale versie zijn de gebruiksaanwijzingen kort en helder per pagina in de zij-kolom te vinden. In de papierenversie staat identieke informatie zodat de gebruiker de aanwijzingen en kijkvragen in de hand kan houden. Bovendien zijn achterin het boekje TOLK praten met je kind! kant en klare reminders te vinden in de vorm van posters voor op school en geheugenstickers om mee te geven naar huis. Ouders kunnen de stickers plakken op plaatsen waar zij in gesprek kunnen gaan met hun kind.

Eenvoudig over te brengen

De methode sluit aan bij het dagelijks leven van ouders en bij het natuurlijke proces van taalontwikkeling. Taal ontwikkelt zich in het gesprek van alledag en daarin spelen ouders de hoofdrol. Niet alle ouders zijn even ‘praatgraag’. Ze zijn zich vaak ook niet bewust van hun rol in het proces. Niet door ouders iets te leren, maar door bewustmaking verwacht TOLK gedragsverandering teweeg te brengen. Al pratend over de films wordt gezocht naar wat ouders kennen en graag doen (hun leefwereld), naar wat ze kunnen (praten in je moedertaal kan iedereen) en waartoe ze bereidheid zijn (iets wat past bij hun agenda en waarden en normen).

Versterkt ouderparticipatie

Bij alle themafilms zijn leuke activiteiten bedacht voor kinderen en hun ouders samen. Ouders komen graag naar school om samen met hun kinderen iets te doen en minder graag naar informatieavonden of voorlichtingsbijeenkomsten. De activiteiten zijn zo geformuleerd dat ouders thuis vooraf en achteraf gemakkelijk over het schoolthema thuis kunnen praten.

Effectief in de praktijk

Uit onderzoek van het Lectoraat Logopedie, Hogeschool Utrecht (2012) blijk dat:

1. Ouders de methode als prettig te ervaren

2. TOLK hen inzicht betreffende de taalontwikkeling van hun kind heeft gezorgd.

3. Ouders bewuster tegen hun kind praten.

 ...meer weten?

Pluspunten

 • flexibel inzetbaar

  flexibel inzetbaar

  voor versterking van de opvoedkwaliteiten van ouders van diverse culturele achtergrond.

 • gebruiksvriendelijk

  gebruiksvriendelijk

  omdat het zich voegt naar de wensen van de aanbieder.

 • weinig voorbereidingstijd

  weinig voorbereidingstijd

  omdat activiteiten, kijkvragen, suggesties voor ouders en digitale reminders zijn ingebouwd in het digitale systeem.

 • eenvoudig over te brengen

  eenvoudig over te brengen

  omdat het aansluit bij de eigen krachten van ouders.

 • versterkt ouderparticipatie

  versterkt ouderparticipatie

  met leuke activiteiten voor ouders en kinderen.

 • effectief in de praktijk

  effectief in de praktijk

  omdat ouders bewuster gaan praten tegen hun kinderen.