TOLK en Video Interactie Begeleiding (VIB)

Iedere opvoeder heeft sterke kanten. Het gaat erom deze kwaliteiten meer naar voren te halen. Film helpt daarbij. Door samen te kijken en over de beelden in gesprek te gaan ontdekken ouders wat het idee is. Ouders leren observeren. Dat bevordert inzicht in de eigen rol. Voordeel van film is ook dat iedereen tegenwoordig gewend is aan informatieoverdracht via beeld. Beelden overbruggen bovendien het probleem van onvoldoende taalkennis van het Nederlands of geringe vaardigheid in lezen en spellen. TOLK sluit aan bij het principe van video interactie. Echter de standaardfilms ontlasten de aanbieder van het bewerkelijke en tijdrovende proces van het maken van geschikte opnamen.

TOLK en Empowerment van ouders

TOLK is een middel tot ‘empowerment’ van ouders. Het gaat om model-leren dat in staat stelt tot zelf aan de slag gaan. Door samen deel te nemen aan aantrekkelijke activiteiten in de groep ervaren ouders hoe eenvoudig het is om thuis op een leuke manier bezig te zijn met je kind. Veel gedrag wordt geleerd doordat men het van de ander imiteert. Wanneer ‘die ander’ ook nog eens bepaalde eigenschappen als warmte en sympathie uitstraalt en vergelijkbaar is met de kijker, wordt het gedrag sneller overgenomen. Ten behoeve daarvan is in de films van TOLK gebruik gemaakt van ouders uit verschillende culturen. Aandachtig kijken is natuurlijk belangrijk. Daarom zijn kijkvragen onmisbaar. Ze sturen de aandacht. Samen kijken en samen al pratend de eigen ouderlijke rol in het proces ontdekken, dat is het streven. Suggesties voor thuis en digitale reminders (een email bericht) zorgen voor duurzaam gebruik van nieuwe inzichten.