TOLK voor taaltherapie!

 

...bestellen »

...theorie »

Beschrijving

Geeft invulling aan communicatieve taaltherapie. De methode versterkt ouderbetrokkenheid bij de behandeling van stoornissen in de taalontwikkeling (TOS). Het maakt ouders bewust van het belang van veel en op een goede manier aanbieden van woorden en taalstructuren die helpend zijn voor de problematiek van het kind. De uitgave berust op de principes van video interactie training. De coachende werkwijze bestaat uit een set boekjes en een digitale uitgave.

Algemeen doel

Generalisatie van het geleerde in de therapie naar dagelijks gebruik.

Subdoelen

Therapiedoelen: Communicatieve vaardigheden, woordenschat, zinsbouw, taal-denken.

Waarom

Het met nadruk herhalen van doeluitingen in functionele gesprekken zorgt voor transfer naar dagelijks gebruik en maakt oefenen overbodig.

Doelgroep

Ouders van kinderen van diverse culturele achtergrond met een gediagnosticeerde taalproblematiek (0-11 jaar).

Gebruik

Logopediepraktijk.

Intermediairs

Logopedisten en taalexperts.

Scholing

Geaccrediteerde Workshops en Studiedagen voor praktisch en flexibel gebruik.

Duur

Flexibel inzetbaar in het therapieproces tijdens behandelingen van een half uur.

Uitvoering

Individuele sessies.

Onderdelen

Therapiedoel gerichte activiteiten voor in de sessie, filmfragmenten, kijkvragen, suggesties voor thuis, digitale reminders.

Werkwijze

Bij filmbeelden zijn doelgerichte activiteiten geformuleerd voor de behandeling van het kind. Logopedist en ouder bekijken in de sessie samen het aan de activiteit gerelateerde filmfragment. Kijkvragen maken ouders bewust van de therapiedoelen. In gesprekken, die voortvloeien uit het beantwoorden van de kijkvragen, ontdekken ouders hoe zij zelf thuis aan de slag kunnen gaan met het beoogde therapiedoel. Reminders vervangen oefeningen.