TOLK voor taalontwikkeling!

 

...bestellen »

...theorie »

Beschrijving

Versterkt rijk en gevarieerd taalaanbod in dagelijkse gesprekken tussen ouder en kind. Het maakt ouders bewust van het belang van veel en op een goede manier praten, zingen, voorlezen, rijmen en vertellen. De methode maakt gebruik van de principes van video interactie training. De coachende werkwijze zet ouders in hun krachten (empowerment). Het bestaat uit een set boekjes en een digitale uitgave.

Algemeen doel

Schoolsucces voor alle kinderen.

Subdoelen

Ouderbetrokkenheid bij taal- en denkontwikkeling.

Waarom

Taal en denken ontwikkelen zich in het gesprek van alledag.

Doelgroep

Ouders van kinderen (0-11 jaar) van diverse culturele achtergrond die door omstandigheden hun rol van taalaanbieder onvoldoende oppakken.

Gebruik

Kinderopvang, VVE, (speciaal) basisonderwijs, preventieve gezondheidszorg, bibliotheken, maatschappelijke emancipatie.

Intermediairs

Iedereen die werkt aan ouderbetrokkenheid bij de opvoeding.

Scholing

Workshops en studiedagen zijn aan te raden.

Duur

Flexibel inzetbaar het gehele jaar door in sessies van maximaal 3 uur.

Uitvoering

Groepsbijeenkomsten.

Onderdelen

Activiteiten voor ouders en kinderen op de locatie, films, kijkvragen, suggesties voor thuis, reminders.

Werkwijze

Bij films van ouders en kinderen van verschillende culturele achtergrond zijn aantrekkelijke, op de leeftijd van kinderen gerichte, activiteiten geformuleerd voor in de groep. Ouders worden uitgenodigd om op school deel te nemen aan bijeenkomsten die zowel taal-onderwijsdoelen bevorderen als model staan voor gesprekken thuis. Na afloop stelt een intermediair kijkvragen aan ouders bij een aan de activiteit gerelateerde film. Ouders formuleren zo zelf wat belangrijk is en hoe zij thuis aan de slag kunnen gaan. Reminders helpen de inzichten verankeren, zodat oefenen overbodig wordt.